La contractació online dels productes mitjançant la pàgina www.novanatura.cat, es regiran per aquestes condicions generals. NURIA BOU HERNANDEZ, amb N.I.F. 39148866-Z i amb domicili a c/ Sant Joan, 14 – 08635 SANT ESTEVE SESROVIRES, amb telèfon 93 771 50 44 li informa que en aquestes condicions de compra li indiquem els passos que ha de fer per contractar. Així mateix li informem que tindrà accessibles les condicions generals de contractació de forma permanent a la pàgina web.

1ª)- Aspectes generals de la compra: Les presents condicions generals regulen els termes i condicions de la contractació i/o compra dels productes de la web www.novanatura.cat propietat de NURIA BOU HERNANDEZ.

L’usuari ha de ser major d’edat (18 anys) i ser capaç de contractar. Mitjançant l’acceptació de les presents condicions declara ser major d’edat. Les condicions de compra les trobarà en català i castellà i es regeixen bàsicament per la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico i, en el seu cas pel Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre, pel que s’aprova el text refundit de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios després de la modificació de la Llei 3/2014 de 27 de març i altres lleis complementàries, entre d’altres normes aplicables.

A aquests efectes s’entén per consumidors per una banda, les persones físiques que actuen amb un propòsit aliè a la seva activitat comercial, empresarial, ofici o professió i per altra banda, les persones jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica que actuen sense ànim de lucre en un àmbit aliè a una activitat comercial o empresarial.

En tot moment el consumidor podrà, en el seu cas, presentar els seves observacions i/o reclamacions dirigint-se per correu electrònic a info@novanatura.cat, o per escrit a la següent adreça: Sant Joan, 14, 08635 Sant Esteve Sesrovires.

2ª)- Objecte: L’objecte del present contracte és la venda online de productes dietètics, alimentaris, complements alimentaris i demés que puguin estar disponibles en aquesta web.

La realització de comerç electrònic mitjançant novanatura.cat suposa l’acceptació de les presents condicions generals de contractació i/o compra. En tot cas, si vostè ho desitja, pot descarregar i/o imprimir el present document.

3ª)- Comanda: Les comandes s’efectuen exclusivament a Internet, en català o en espanyol depenent de la seva elecció, mitjançant la web www.novanatura.cat

Per adquirir els productes prèviament s’haurà de registrar creant un compte o be iniciar sessió com a client si ja s’ha registrat anteriorment. Una vegada reconegut com a client podrà triar el producte que desitgi. Una vegada al carret, podrà continuar comprant altres articles seguint el mateix procés.

Per registrar-se ha d’anar a la pàgina d’autenticació des del botó «El meu Compte» o be quan el sistema ho demani després de confirmar la primera compra. Haurà d’introduir les seves dades al formulari del client. Una vegada registrat amb la seva adreça electrònica i contrasenya podrà realitzar les successives transaccions que desitgi mitjançant la nostra pàgina web.

A la seva fitxa de client quedaran registrades les seves dades personals pel que no serà necessari que torni a omplir-los en comandes posteriors.

Després de validar la seva comanda rebrà un correu-E confirmant que ha estat registrada.

NovaNatura li informa que arxivarà el document electrònic en el que es formalitzi la comanda. Així mateix, la informació contractual li serà facilitada amb anterioritat a la recepció dels productes adquirits de forma que, en el seu cas, pugui corregir les dades errònies que constin a la seva comanda. També li informa que una vegada cursada i enviada la comanda no podrà modificar la seva compra sense perjudici de l’exercici del dret de desistiment.

La factura de la seva comanda se li enviarà amb el lliurament de la seva comanda o per correu-E.

4ª)- Preus: Els preus de tots els productes porten l’IVA inclòs. Les despeses d’enviament seran per compte del client si la compra és inferior als 50 euros (IVA inclòs) per enviaments a Espanya peninsular i Portugal peninsular.

NovaNatura es reserva el dret de modificar el preu dels productes en qualsevol moment. Tot i així, els productes es facturaran al preu visible a la web en el moment de registrar les comandes.

5ª)- Formes de pagament: El pagament de les compres es pot efectuar per qualsevol dels mecanismes establerts a la nostra web. En el cas de pagament amb targeta, el client garanteix que està autoritzat per utilitzar la targeta de pagament. En aquest cas, i en compliment de la normativa EMVCo, Mastercard, VISA i la Directiva Europea PSDII, durant l’operació de pagament electrònic comunicarà informació referida a la connexió emprada en la sessió al Banc emissor de la targeta per procedir a la validació de la operació de pagament realitzada per l’usuari.

6ª)- Servei de lliurament: Les despeses d’enviament son variables segons el medi triat pel client. Seran gratuits si la compra és superior a 50 euros (IVA inclòs) per enviaments a la península ibèrica.

La preparació de la seva comanda s’inicia immediatament després de verificar el pagament i en general surt del nostre magatzem 1 dia després. Les despeses d’enviament inclouen la manipulació i l’embalatge. (per a més informació vegi la nostra política de devolucions)

La comanda es lliurarà al domicili designat en el moment de la contractació pel client o al Punto Pack més proper al domicili si ha triat aquest opció. La modificació posterior del lloc de lliurament sol·licitat pel client només serà possible abans de que la comanda surti del nostre magatzem.

-Enviaments Contra reemborsament: Només disponible per a Espanya peninsular, Balears i Portugal. No es realitzen enviaments a les Illes Canàries, Ceuta, Melilla i extranger contra reemborsament.

En els enviaments contra reemborsament vostè pagarà la seva comanda en el moment del lliurament. Aquesta forma de pagament té un cost addicional del 4% (comissió mínima 6 € – màxima 50 €) que és el que cobra l’empresa de transport per la gestió.

És obligatori facilitar un número de telèfon de contacte. Si tria aquest mètode vostè queda obligat a l’acceptació i pagament del mateix.

-Enviaments internacionals: La configuració per defecte no permet per ara enviaments internacionals Si li interessa aquest tipus d’enviament es recomana es posi en contacte amb nosaltres a info@novanatura.cat per complimentar la seva compra manualment i poder oferir-li la tarifa més apropiada.

El termini màxim de lliurament de la mercaderia en enviaments internacionals és de 30 dies. Malgrat això, depenent de la localitat on hagi de posar-se a disposició del client serà notablement inferior (generalment 7 díes).

Per al supòsit de retard en el lliurament superior als 30 dies sobre el termini indicat, i sempre i quan el retard sigui imputable a NovaNatura, el client, prèvia reclamació escrita (carta o correu-E), podrà resoldre unilateralment el contracte, retornant-li les quantitats abonades en cas de prepagament, en atenció als articles 103 i següents del Real Decreto Legislativo, 1/2007.

7ª)- Desistiment: L’usuari (sempre que es tracti d’un consumidor en els termes establerts en la pròpia llei de consumidors i usuaris i no d’un professional) podrà desistir en el termini de CATORZE DIES NATURALS des de la recepció del producte. NovaNatura retornarà l’import de la compra sempre que el producte es trobi en condicions idèntiques a quan va sortir dels nostres magatzems. Les despeses de reenviament del producte seran per compte del client.

Així mateix se li informa que queda exclòs l’exercici del Dret de Desistiment en els següents supòsits:

  • Qualsevol formulació o composició d’herbes, olis o flors de Bach encarregada específicament pel client.
  • Qualsevol altre comanda especial a mida sol·licitada pel client.

NovaNatura, depenent del cas, es reserva la facultat d’emetre un bo pel mateix import per a ser bescanviat per un altre producte dels oferts a novanatura.cat

Per a més informació respecte a la política de devolucions i garanties, consulti la nostra política d’enviaments i devolucions.

8ª)- Legislació aplicable: El present contracte es regeix per la legislació espanyola. En cas de qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre les parts respecte la seva validesa, compliment o resolució s’optarà preferentment per un Tribunal d’arbitratge competent segons l’àmbit del contracte i si aquest no existís, seran competents els Jutjats i Tribunals d’on l’usuari tingui el seu domicili en cas que ostenti la condició de consumidor i en cas contrari als Jutjats i Tribunals de Martorell.

Última actualització setembre 2021