Enviaments erronis
Tot i que posem la màxima atenció en la preparació de les seves comandes ens podem equivocar. Si vostè rep algun producte diferent del que ha demanat, disposa de 2 dies laborables des del moment de la recepció per comunicar-nos-ho. Enviï un correu-E a info@novanatura.cat per dir-nos en què ens hem equivocat. Li enviarem el producte correcte i li informarem de com retornar-nos el producte equivocat. Nova Natura es farà càrrec de les despeses de devolució.

Productes i/o envasos en mal estat
Si l’embalatge amb el que rep la seva comanda està obert, trencat o sospita que ha estat maltractat pel transportista, faci-li constar en el moment de la recepció. D’aquesta forma podrem fer la reclamació si una vegada obert hi ha algun producte afectat.
Si rep algun producte en mal estat o amb el seu envàs deteriorat, disposa de 2 dies laborables per comunicar-nos-ho a info@novanatura.cat. Li enviarem novament el producte sense càrrec i li informarem de com retornar-nos el producte malmès. Nova Natura es farà càrrec de les despeses de devolució. No envii el producte sense rebre la nostra resposta. És probable que li demanem que ens envii algunes fotografies on s’aprecii els danys que mostra el producte.

Dret de desistiment

Vostè té dret de desistir de la decisió de la seva compra en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. Aquest termini expirarà als 14 dies naturals des del dia en que el transportista li va lliurar a vostè o a una altra persona designada per vostè el producte o productes adquirits. Per exercir-lo haurà de notificar-nos per correu electrònic a info@novanatura.cat la seva decisió. Tot i que no és obligatori podrà utilitzar la plantilla inclosa més avall. Per complir el termini de desistiment només cal que ens ho comuniqui abans dels 14 dies naturals des de la recepció de la seva compra.

En el cas de desistiment per la seva part, li retornarem l’import íntegre pagat incloses les despeses d’enviament en un termini màxim de 14 dies naturals a partir de la data que rebem la seva devolució. El reemborsament s’efectuarà pel mateix medi que vostè va triar en efectuar la seva compra.

Haurà de retornar-nos o entregar-nos directament el/s producte/s al nostre magatzem situat al c/ Sant Joan, 14; 08635 Sant Esteve Sesrovires, en un termini màxim de 14 dies naturals a comptar des del dia que ens comuniqui la seva decisió de desistiment. Vostè haurà de fer-se càrrec de les despeses d’enviament de la devolució.

Els envasos i embalatges de cada un dels productes hauran de conservar la seva integritat inclosos els precintes. Al tractar-se de productes destinats a l’alimentació i a la salut, si algun d’ells ens arribés desprecintat o obert no es reintegrarà el seu import.

Així mateix se li informa que s’exceptua del dret de desistiment en els següents supòsits:

a) Qualsevol formulació o composició d’herbes, olis o flors de Bach encarregada específicament pel client.

b) Qualsevol altre comanda especial a mida sol·licitada pel client.

Model de plantilla de desistiment

A l’atenció del dept. d’Atenció al client

Per la present els hi comunico que desisteixo de la meva decisió de compra de (nom del producte)

Demanat el dia………

i rebut el dia……………

Número de comanda…………

Nom del comprador…………

Domicili del comprador…………

Signatura del comprador………

Data………….